جستجو
گروه آتی

همایش مدیریت استراتژیک ، جذب سرمایه و بهبود کسب و کار

همایش مدیریت استراتژیک ، جذب سرمایه و بهبود کسب و کار

زمان همایش

18 دی ماه 1392

13 الی 20

مکان برگزاری

مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما تهران

تهران- بزرگراه چمران- روبروی پمپ بنزین ولنجک- مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

–   برگزاری همایش مدیریت استراتژیک ، جذب سرمایه و بهبود کسب و کار – مورخه 18 دی ماه 1392 در مرکز همایش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

با حضور اساتید برجسته برای آموزش بهبود کسب و کار مدیران ایران .

سخنرانان همایش

1
  جناب آقای پروفسور صدرالدین نجاتی گیلانی / مشاور اقتصادی و تجاری  

خلاصهاي از سوابق پروفسور سيد صدرالدين نجاتي گيلاني:
1 .برنده جايزه سلطنتي انگلستان در مديريت راهبردي و استراتژي،
2 .دکتري مديريت کسب و کار DBA از دانشگاه School Business Paris فرانسه،
3 .پروفسور (Professor Full (رهبري و مديريت در سازمانهاي يادگیر آينده، و رئیس سابق مرکز
مديريت دانشگاه تيسايد انگلستان (Teesside،(
4 .پروفسور (Professor Full (سیستمهاي اطلاعاتي و مديريتي و رئیس سابق دانشكدة سیستمهاي
اطلاعاتي بازرگاني و تجاري دانشگاه بورنموث انگلستان (Bournemouth،(
5 .مؤسس، مديرعامل و رئیس سابق دانشگاه انگلیسي صحار (Sohar (در کشور عمان،
6 .يكي از مؤسسین مرکز فنآوري صنعتي و رقابتي در اروپا )بین دانشگاه تيسايد و اتحادية اروپا(،
7 .عضو بنیادي انجمن بینالمللي SME ،عضو بنیادي انجمن بینالمللي علوم مديريت،
8 .مشاور تعدادي از شرکتهاي جهاني در رابطه با مهندسي مجدد سازماني، تسهیل و ايجاد
سرمايهگذاري براي مرکز فنآوري صنعتي و رقابتي.
9 .فعالیتهاي ايشان در ايران در شرکتهاي تولیدي، خدماتي و سرمايهگذاريهاي چند رشتهاي به شرح
زير ميباشد:
- تدوين و طراحي راهبردها و ساختارهاي هلدينگ و شرکتهاي زيرمجموعه در تعدادي از
بزرگترين شرکتهاي سرمايهگذاري و شرکتهاي هلدينگ صنعتي ايران،
- طراحي، فرهنگسازي و پیادهسازي برنامههاي مهندسي مجدد سازماني و ايجاد ساختارهاي
سازماني مؤثر در شرکتهاي بزرگ خصوصي و دولتي ايران،
- مشاوره برنامهريزي و پیادهسازي استراتژي و بهبود کارخانجات تولیدي بزرگ صنعتي،
- طراحي و اجراي برنامههاي مديريت دگرگوني در سازمان و ايجاد فرهنگ رقابتي،
- توانمندسازي سازمانها براي ورود به بازار جهاني،
- طراحي و اجراي طرحهاي قابلیتسازي نیروي انساني،
- برگزار کننده دورههاي آموزش تخصصي مديران ارشد و میاني در زمینههاي مديريت، تفكر
استراتژيک، رويكرد کار حرفهاي، مديريت سرمايههاي انساني، و وظايف هیئت مديره،
- طراحي و برگزاري دورههاي آموزشي مديران عامل شرکتهاي SME در استانهاي مختلف
کشور

2
   /   

ارسال نظر

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

فقط افرادی که در این همایش شرکت کرده و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این همایش دیدگاه(نظر) ارسال کنند.