جستجو
گروه آتی

اولین همایش ستارگان بیزینس ایران

اولین همایش ستارگان بیزینس ایران

زمان همایش

1403

10 الی 17

مکان برگزاری

تهران

تهران
مبلغ ثبت نام در همایش:

10,000,000 ریال

سخنرانان همایش