جستجو
گروه آتی

اجلاس چهره های نام آور معاصر

اجلاس چهره های نام آور معاصر

زمان همایش

15 اسفند 1395

13 الی 20

مکان برگزاری

مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما تهران

تهران- بزرگراه چمران- روبروی پمپ بنزین ولنجک- مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

برگزاری اجلاس چهره های نام آور معاصر مورخ 15 اسفند ماه  سال 1395 در مرکز همایش های صدا و سیمای تهران

سخنرانان همایش

1
  جناب آقای پروفسور صدرالدین نجاتی گیلانی / مشاور اقتصادی و تجاری  

خلاصهاي از سوابق پروفسور سيد صدرالدين نجاتي گيلاني:
1 .برنده جايزه سلطنتي انگلستان در مديريت راهبردي و استراتژي،
2 .دکتري مديريت کسب و کار DBA از دانشگاه School Business Paris فرانسه،
3 .پروفسور (Professor Full (رهبري و مديريت در سازمانهاي يادگیر آينده، و رئیس سابق مرکز
مديريت دانشگاه تيسايد انگلستان (Teesside،(
4 .پروفسور (Professor Full (سیستمهاي اطلاعاتي و مديريتي و رئیس سابق دانشكدة سیستمهاي
اطلاعاتي بازرگاني و تجاري دانشگاه بورنموث انگلستان (Bournemouth،(
5 .مؤسس، مديرعامل و رئیس سابق دانشگاه انگلیسي صحار (Sohar (در کشور عمان،
6 .يكي از مؤسسین مرکز فنآوري صنعتي و رقابتي در اروپا )بین دانشگاه تيسايد و اتحادية اروپا(،
7 .عضو بنیادي انجمن بینالمللي SME ،عضو بنیادي انجمن بینالمللي علوم مديريت،
8 .مشاور تعدادي از شرکتهاي جهاني در رابطه با مهندسي مجدد سازماني، تسهیل و ايجاد
سرمايهگذاري براي مرکز فنآوري صنعتي و رقابتي.
9 .فعالیتهاي ايشان در ايران در شرکتهاي تولیدي، خدماتي و سرمايهگذاريهاي چند رشتهاي به شرح
زير ميباشد:
- تدوين و طراحي راهبردها و ساختارهاي هلدينگ و شرکتهاي زيرمجموعه در تعدادي از
بزرگترين شرکتهاي سرمايهگذاري و شرکتهاي هلدينگ صنعتي ايران،
- طراحي، فرهنگسازي و پیادهسازي برنامههاي مهندسي مجدد سازماني و ايجاد ساختارهاي
سازماني مؤثر در شرکتهاي بزرگ خصوصي و دولتي ايران،
- مشاوره برنامهريزي و پیادهسازي استراتژي و بهبود کارخانجات تولیدي بزرگ صنعتي،
- طراحي و اجراي برنامههاي مديريت دگرگوني در سازمان و ايجاد فرهنگ رقابتي،
- توانمندسازي سازمانها براي ورود به بازار جهاني،
- طراحي و اجراي طرحهاي قابلیتسازي نیروي انساني،
- برگزار کننده دورههاي آموزش تخصصي مديران ارشد و میاني در زمینههاي مديريت، تفكر
استراتژيک، رويكرد کار حرفهاي، مديريت سرمايههاي انساني، و وظايف هیئت مديره،
- طراحي و برگزاري دورههاي آموزشي مديران عامل شرکتهاي SME در استانهاي مختلف
کشور

ارسال نظر

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

فقط افرادی که در این همایش شرکت کرده و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این همایش دیدگاه(نظر) ارسال کنند.