storage/Products/2020/6/30/w500_801593443354.jpg
"کنگره مدیریت هوشمند کسب و کار و اقتصاد شهری"

افزایش کارایی توام با کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها

storage/Products/2020/6/30/w500_731593441322.jpg
"دوره وکیل سایبری"

آموزش فضای مجازی و ابزارهای آن و تشریح فهرست مصادیق محتوای مجرمانه

storage/Products/2020/6/30/w500_671593439443.jpg
کنفرانس «مدیریت سرمایه گذاری در مشاغل و صنایع پر ریسک»

اصول کاربردی مدیریتی در تقابل با چالشها و بهبود فضای کسب و کار

storage/Products/2020/6/30/w500_591593436667.jpg
"ششمین دوره آموزشی مدیریت کسب و کار"

روش های کاربردی و انتقال تجربه برای حضور در بازارهای بین المللی

storage/Products/2020/6/28/w500_471593268615.jpg
دومین دوره آموزشی علمی فوق تخصصی«لباس های پر تکنیک»

کالکشن (CAGE)در اسکار لت و موارد نوین و پر مصرف

storage/Products/2020/6/25/w500_361592996604.jpg
"اجلاس بانوان برندآفرین"

شناخت راهکارهای موثر اشتغال زنان جهت تحقق اقتصاد مقاومتی

storage/Products/2020/6/28/w500_2011593269518.jpg
دوره تخصصی توانمندسازی مدیران عامل

هوش اقتصادی و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری

storage/Products/2020/6/24/w500_211592914199.jpg
" دوره تخصصی وکیل سایبری "

آموزش فضای مجازی و ابزارهای آن

storage/Products/2020/9/4/w500_3141599119974.jpg
بانوان کارآفرین با محوریت توانمندسازی

نقش زنان در توسعه کارآفرینی

storage/Products/2020/11/9/w500_3451604841418.jpg
پروژه تخصصی صنعت غذا و صنایع وابسته

غنی سازی مواد غذایی و لزوم دگردیسی صنعتی

storage/Products/2020/6/23/w500_1431592834540.jpg
"دوره مدیریت ، نوآوری و تحول در سازمان"

روش های نوین در تحلیل فرآیند نوآوری