اصول کاربردی مدیریتی در تقابل با چالشها و بهبود فضای کسب و کار

قیمت :
0 ریال
آدرس برگزاری :
مرکز همایش های بین المللی صداوسیما
تاریخ برگزاری :
چهارشنبه, 02 مرداد 98 ساعت 14:00
اشتراک گذاری