مدیریت رهبری به سبک بین المللی

قیمت :
0 ریال
آدرس برگزاری :
سالن کنفرانس دانشگاه آیدین استانبول
تاریخ برگزاری :
سه شنبه, 04 خرداد 0 ساعت 10:30
اشتراک گذاری