معرفی بانوان کارآفرین کشور

قیمت :
28,500,000 ریال
آدرس برگزاری :
مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا تهران
تاریخ برگزاری :
سه شنبه, 30 شهریور 0 ساعت 13:00
اشتراک گذاری