غنی سازی مواد غذایی و لزوم دگردیسی صنعتی

قیمت :
19,000,000 ریال
آدرس برگزاری :
مرکز همایش های بین المللی صداوسیما
تاریخ برگزاری :
دوشنبه, 20 مرداد 99 ساعت 14:00
اشتراک گذاری