غنی سازی مواد غذایی و لزوم دگردیسی صنعتی

قیمت :
18,500,000 ریال
آدرس برگزاری :
مرکز همایش های بین المللی دانشکده الزهرا تهران
تاریخ برگزاری :
جمعه, 04 مهر 99 ساعت 14:00
اشتراک گذاری