با رویکرد بانوی ایرانی-الگوی جهانی

قیمت :
18,500,000 ریال
آدرس برگزاری :
مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا تهران
تاریخ برگزاری :
پنجشنبه, 30 اردیبهشت 0 ساعت 14:30
اشتراک گذاری