آموزش تخصصی فنون طراحی و تولید پوشاک

قیمت :
0 ریال
آدرس برگزاری :
سالن اجتماعات مجتمع فنی تهران
تاریخ برگزاری :
97/10/27 تا 97/10/28
اشتراک گذاری