روش های کاربردی و انتقال تجربه برای حضور در بازارهای بین المللی

قیمت :
0 ریال
آدرس برگزاری :
سالن اجتماعات اتاق بازرگانی ایران
تاریخ برگزاری :
98/05/01 تا 98/05/02
اشتراک گذاری