با محوریت خلق برند پایدار

قیمت :
18,500,000 ریال
آدرس برگزاری :
مرکز همایش های بین المللی دانشکده الزهرا تهران
تاریخ برگزاری :
سه شنبه, 05 اسفند 99 ساعت 14:30
اشتراک گذاری