بحران اقتصادی فرصت هایی را به ارمغان می آورد!

قیمت :
0 ریال
آدرس برگزاری :
سالن اجتماعات اتاق بازرگانی ایران
تاریخ برگزاری :
97/09/26 تا 97/09/27
اشتراک گذاری