آموزش فضای مجازی و ابزارهای آن و تشریح فهرست مصادیق محتوای مجرمانه

قیمت :
0 ریال
آدرس برگزاری :
مرکز همایش های بین المللی صداوسیما
تاریخ برگزاری :
98/04/13 تا 98/04/14
اشتراک گذاری