راهکارهای توانمندسازی افزایش مشارکت زنان

قیمت :
19,000,000 ریال
آدرس برگزاری :
مرکز همایش های بین المللی صداوسیما
تاریخ برگزاری :
پنجشنبه, 23 مرداد 99 ساعت 14:00
اشتراک گذاری