معرفی کارآفرینان جوان کشور

قیمت :
28,500,000 ریال
آدرس برگزاری :
مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا تهران
تاریخ برگزاری :
0/06/29 تا 0/06/30
اشتراک گذاری