شناخت راهکارهای موثر اشتغال زنان جهت تحقق اقتصاد مقاومتی

قیمت :
0 ریال
آدرس برگزاری :
تاریخ برگزاری :
سه شنبه, 08 مرداد 98 ساعت 14:00
اشتراک گذاری